Posts

Showing posts from March, 2012

The Power of Attraction

Inspired by the book “The power of Intentions” by Dr.Wayne Dyer and dedicated to one of the most brilliant friend I had: Ms. Kartini Tahir. (Naks may bayad yan)

“Life is a boomerang,” she told me that one cold night as we were on the Rural Transit Bus raging its way from Pagadian to Zamboanga. It was half-past ten in the evening, the silence of the sleepy passengers only disturbed by the sound of the bus engine and the almost-mute volume of the tele-screen at the front showing some Hollywood movie. I was sitting on the aisle-seat beside her. She was seated on the window-side, her eyes looking through the window, fixed on the ever-moving glimpses of dim lights from the small residences along the road. She was in her own deep thoughts that time, as if looking at stars in the deep darkness of the night.
“And what does it mean?” I finally asked after being unsure if I really understood what she said.
She managed a sleepy smile upon hearing my innocent question, her eyes still wandering …

The First Bangsamoro Youth Summit

Image
Bismillah. (This is a Quick post. we have just arrived to Zamboanga City and tonight will be my trip to Jolo)

Alhamdulillah, the 2-day Bangsamoro Youth Leaders Summit, with the theme "Transforming Potentials, Leadding the future", conducted last March 15-16, 2012 in the Office of the Regional Governor, Cotabato City was indeed a success. The activity was spearheaded by the Coordinating and Development Office-Bangsamoro Youth Affairs (CDO-BYA) and other partner organizations as AFADMin, C-CARE, YMPN and NYC.

Youth leaders from all over the region, representing the 5 provinces of ARMM: Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Basilan and Tawi-Tawi, were gathered in the event, to discuss important issues affecting the youths in the Muslim Region and how can these be addressed both by the regional government and the active youth leaders. Many prominent speakers from different stakeholders graced the event, and even the Acting Regional Governor himself, Hon. Mujiv Hataman, was present an…

UP, UP and Away!

Image
All thanks is due to Allah.

Now I really have to prepare myself for a new world I am about to face.

Ya Allah keep me strong and help me accomplish my task, as your servant, and let me be of greatest service to my People. Ameen.


Sino ang Tunay na Kaaway?

Ni Anak Iluh (Isinalin mula sa orihinal na artikulo sa www.anakiluh.blogspot.com)
March 6, 2012

Bismillah. Ang Pagpupuri at Pasasalamt ay tangi sa Panginoon ng lahat ng nilalang, Ang Mahabagin, Ang Ma-Unawain, Ang Mapag-Patawad na Allahu Rabbul ‘Alamiyn. Salawat at Du'a para sa nabiy  natin, ang pinakahuling Propeta Muhammad Rasulullah (Sallahu ‘Alaihi wa Sallam).

Mag-aalas siete pa lang ng gabing yun, Sabado, ika-2 ng Marso taong 2012, nang bumulabog ang isang nakakagimbal na namang pagsabog sa maliit na (lungsod) ng Sulu. May pinasabugan na namang isang tindahan sa may (town). Wasak ang kesame ng tindahang kaharap ng makinang ‘generator’ kung saan nilagay sa ibaba nito ang sinabing bomba. Parito’t paroon ang mga natitrang ‘shrapnels’ at mga basag na salamin mula sa tindahan ding iyon. Ilang mga tao din, ang noo’y napadaan sa lugar na yun ang nakahandusay na sa daan at sa gilid ng ibang gusali; sugatan, dugu’an, at dala-dala ang isang pasanin na bumigla sa kanilang lahat.

Tumi…

Hisiyu in Bunnal Atu?

Image
Bismillah. Sanglit iban pudji tuput pa Tuhan sin katan piyapanjari, Baing-ulungun, Baing-Ampunun, Allahu Rabbul ‘Aalamiyn. Salawat iban Duwa’a pa panghu’ natu, hinapusan nabiy, Muhammad Rasulullah (Sallahu ‘Alaihi wa Sallam). 

Magkulang-labi lisag pitu sin dum Ahad, pitsa 2 sin bulan March tahun 2012, limugangkahad in tingug sin pagbustak ha daira sin Lupah Sug. Awn na isab piyabustak duun ha tungud sin tianggi, ha alupan sin tindahan Cleopatra. Najagjag in siylingan sin tinda masuuk pa piyagbustakan, nakummi’ in makina generator amu ha-saum kunu’ biyutang in miyustak; madtu mari in shrapnel iban bagbag saamin daing ha tinda masuuk; pila tau in nakasa’bu limabay ha lugal yaun in yaun simasa’day na, pali-pali’an, nag-aanud in dughu iban alum ha tiyap-tiyap pamaranan.

Timingug na in alarma sin kapulisan, daudagahn na in mga tau madtu pa piyagbustakan. Awn na daing ha masjid ha raig sin Municipal in nag-guwa simiyb kimiyta (sung na magwaqtu Eisha). Nagkawas na in mga pulis iban mga ta…