Ahmad Sampang ibnu Hajiri, MD

A Personal blog by a Tausug medical student (now a doctor!) from Sulu and the stories that inspired him.
Follow Me
Inspired by the book “The power of Intentions” by Dr.Wayne Dyer and dedicated to one of the most brilliant friend I had: Ms. Kartini Tahir. (Naks may bayad yan)

“Life is a boomerang,” she told me that one cold night as we were on the Rural Transit Bus raging its way from Pagadian to Zamboanga. It was half-past ten in the evening, the silence of the sleepy passengers only disturbed by the sound of the bus engine and the almost-mute volume of the tele-screen at the front showing some Hollywood movie. I was sitting on the aisle-seat beside her. She was seated on the window-side, her eyes looking through the window, fixed on the ever-moving glimpses of dim lights from the small residences along the road. She was in her own deep thoughts that time, as if looking at stars in the deep darkness of the night.

“And what does it mean?” I finally asked after being unsure if I really understood what she said.

She managed a sleepy smile upon hearing my innocent question, her eyes still wandering outside. Then she said, “Whatever you throw—be it good or bad—will always come back to you… That’s what it means.”

“I see. I cannot seem to disagree with that,” and I smiled back at her, she was now beaming at me like a young little sister who had just received a present from me.. She never said a word after that. She went back on her cozy seat and tried to take as much nap as she can afford for the long duration of our travel back home.
A minute later and she’s now sound asleep. I, on the other hand, was now looking through that same window, wandering through my own world of thoughts and imaginations; pondering on what my friend had just told me.
The Regional Governor (third from right), the speakers, and the participants
Bismillah. (This is a Quick post. we have just arrived to Zamboanga City and tonight will be my trip to Jolo)

Alhamdulillah, the 2-day Bangsamoro Youth Leaders Summit, with the theme "Transforming Potentials, Leadding the future", conducted last March 15-16, 2012 in the Office of the Regional Governor, Cotabato City was indeed a success. The activity was spearheaded by the Coordinating and Development Office-Bangsamoro Youth Affairs (CDO-BYA) and other partner organizations as AFADMin, C-CARE, YMPN and NYC.

Youth leaders from all over the region, representing the 5 provinces of ARMM: Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Basilan and Tawi-Tawi, were gathered in the event, to discuss important issues affecting the youths in the Muslim Region and how can these be addressed both by the regional government and the active youth leaders. Many prominent speakers from different stakeholders graced the event, and even the Acting Regional Governor himself, Hon. Mujiv Hataman, was present and interacted with the participants./
There were open-Forums with the RG, wherein discussions on issues and concerns afffecting the bangsamoro were tackled. The youth participants were also given the chance to voice out their sentiments and ideas on how the Regional and Local government can better improve their performances and services to the community for a better, reformed ARMM, In shaa Allah. In the end of the summit, the youth paticipants made commitments on making actions to help their local communities.

Quoting the paper presented during the summit, "The summmit will bee a multi-lateral platform for youth leaders to have better understanding of the issues that affects the Bangsamoro and develop an integrated, holistic and proactive approach in solving them. Moreover, it aims to form an alliance of network among them, thereby allowing broader and deeper perspectives.
All thanks is due to Allah.

Now I really have to prepare myself for a new world I am about to face.

Ya Allah keep me strong and help me accomplish my task, as your servant, and let me be of greatest service to my People. Ameen.

The official List of UP College of Medicine Accepted applicants for Batch 2017.
(c) UP MEDICS

Ni Anak Iluh (Isinalin mula sa orihinal na artikulo sa www.anakiluh.blogspot.com)
March 6, 2012

Bismillah. Ang Pagpupuri at Pasasalamt ay tangi sa Panginoon ng lahat ng nilalang, Ang Mahabagin, Ang Ma-Unawain, Ang Mapag-Patawad na Allahu Rabbul ‘Alamiyn. Salawat at Du'a para sa nabiy  natin, ang pinakahuling Propeta Muhammad Rasulullah (Sallahu ‘Alaihi wa Sallam).

Mag-aalas siete pa lang ng gabing yun, Sabado, ika-2 ng Marso taong 2012, nang bumulabog ang isang nakakagimbal na namang pagsabog sa maliit na (lungsod) ng Sulu. May pinasabugan na namang isang tindahan sa may (town). Wasak ang kesame ng tindahang kaharap ng makinang ‘generator’ kung saan nilagay sa ibaba nito ang sinabing bomba. Parito’t paroon ang mga natitrang ‘shrapnels’ at mga basag na salamin mula sa tindahan ding iyon. Ilang mga tao din, ang noo’y napadaan sa lugar na yun ang nakahandusay na sa daan at sa gilid ng ibang gusali; sugatan, dugu’an, at dala-dala ang isang pasanin na bumigla sa kanilang lahat.

Tuminig ang alarma ng mga kapulisan sa tabing istasyon ng mga pulis at nagmadali na silang nagtakbuhan sa pinangyarihan ng pagsabog. Ang ilang mga taong nasa Masjid noon (gawang malapit na ang Oras ng Eisha) sa may Munisipyo ay nakibalita at nagsitakbuhan na rin ang iba patungo doon. Hindi na maalintana ang pagmamadali ng mga kapulisan at mga mamamayang tumutulong sa mga yaong nakahandusay. Habang maingat sa kanilang mga galaw at baka may kasunod pang pagsabog, ay parito’t paroon ang kanilang sigaw sa iba ng : “Tumawag kayo ng Ambulansya! Bilis! Kumuha kayo ng masasakyan! Tumulong kayo dito!” Pagkadala sa mga biktima sa pinakamalapit na ospital ay dali-daling nagtatrabaho ang mga narrs at mga doctor. May kanya-kanya silang inaasikaso. Nililinis at ginagamot ang mga sugatang ngayo’y nag-(aluhuy) sa sakit, umiiyak, at ilan pa’y nag(mumura) nagtatanong kung bakit sila dawn a walang kasalanan ang na(kiyalugan).

Labingwalo ang sugatan sa gabing yon. Dalawang ang daliang binawian ng buhay.

Muli na namang namuo ang kaguluhan sa maliit ng na bayan ng Sulu…
=0=0=0=0=0=

Sa loob ng ilang buwan na nakalipas, unti-unti na sanang sumasagana ang kabuhayan ng mga mamamayan ng Sulu. At hindi pa man nakahinga ng maluwang sa katahimikan, mula sa ilang daang taon ng paghihirap at kaguluhan, may panibagong kalungkutan na naman ang sumibol. Hindi maitatangi na ang kaganapang ito ay isang bagay na dapat talagang bigyang tuon ng bawat isa sa atin. Isang karumal-dumal na kremen na hindi kailangman, sa anumang rason, mabibilang na ‘wala lang’ para sa ating lipunan, mas lalo na para sa ating relihiyong Islam. At ang pinakamalaking katanungan dito ay kung ‘Sino’? Sino ang may kapakanan ng lahat ng ito?

Sino? Sino ba ang may kagagawan nito?
Bismillah. Sanglit iban pudji tuput pa Tuhan sin katan piyapanjari, Baing-ulungun, Baing-Ampunun, Allahu Rabbul ‘Aalamiyn. Salawat iban Duwa’a pa panghu’ natu, hinapusan nabiy, Muhammad Rasulullah (Sallahu ‘Alaihi wa Sallam). 

Magkulang-labi lisag pitu sin dum Ahad, pitsa 2 sin bulan March tahun 2012, limugangkahad in tingug sin pagbustak ha daira sin Lupah Sug. Awn na isab piyabustak duun ha tungud sin tianggi, ha alupan sin tindahan Cleopatra. Najagjag in siylingan sin tinda masuuk pa piyagbustakan, nakummi’ in makina generator amu ha-saum kunu’ biyutang in miyustak; madtu mari in shrapnel iban bagbag saamin daing ha tinda masuuk; pila tau in nakasa’bu limabay ha lugal yaun in yaun simasa’day na, pali-pali’an, nag-aanud in dughu iban alum ha tiyap-tiyap pamaranan.

Placed underneath this Generator was the Bomb that exploded.
Timingug na in alarma sin kapulisan, daudagahn na in mga tau madtu pa piyagbustakan. Awn na daing ha masjid ha raig sin Municipal in nag-guwa simiyb kimiyta (sung na magwaqtu Eisha). Nagkawas na in mga pulis iban mga tau timabang ha mga tau yaun piyapalian laghi mahalli da isab adakala awn pa sumunu’ na isab pagbustak. Ulak na sila madtu mari, “Tawagi niyu in Hospital! Kawa kamu sasakatan! Iban kamu mari!” Pagdatung pa Hospital, nagdai’dai’ na in mga nars iban mga doctor nagkita’ ha mga kiyalaugan. Madtu-mari magkawa panyap, magbutang ubat; mag-aluhuy in kaibanan kiyasakitan agad pamung-mung iban pagtangis mayta’ kunu’ sila in kiyalaungan. 

Hangpu’ tag walu in kiyapali-an. Dua in nawafat magtuy.

Nahiluhala’ na isab in raayat sin Lupah Sug kailu…
=0=0=0=0=0=

Halaum pila bulan simanyang na tiyu’tiyu in kabuhi’anan sin tau raayat ha Lupa’ Sug. Haati’ wala pa nakanapas marayaw daing ha pila tahun, pila giyatusan tahun halaum harubiru in hula’ ini, awn na isab simunu’ kasusahan. Wayruun pagdua-rua in jimatu ba’gu yan ha lupa’ Sug hambuuk parkala subay tuud pagmasusahan sin katan. In hinang yaun di’ siya mabilang ‘amu’ atawa ‘marayaw’. Aamupaka ‘Islam’ misan matawag ‘wala’ tiyuud’ dih da manjari. Sa’ in malaggu’ tuud pangasubu diy bang ‘Hisiyu’ ta’ in taghinangan.
Hisiyu? Hisiyu in taghinangan? 

Sila baha’ amu mga pagtawagun natu’ ‘Terrorist’ biya sin aghi sin mga kasundaluhan? Sibuh da Abu Sayyaf ka atawa unu in ngan? Sila baha’ bahgu tumpukan mabaya mamuhinga ha tau raayat? Sila baha’ awn parsugpatan pa mga tau makawasa, sawkat way na puma’gang kanila? Sila baha’ awn pagsa’gahan iban sin tau ha lugal yaun, sa’ kiyalaungan in tau kaibanan? Atawa sila baha’ ini, amu namissarahan bahasa tumabang kunu’ maparagbus in bunnal kasajahitraan?

Hisiyu? Hisiyu tuud sila? Iban mayta’ nila ini paghinangun?

Contact Form

Name

Email *

Message *

Translate

Reading...

logo

This template was designed by SoraTemplates, "Boxer" Template. for free.

just saying. -Dr. Ahmad