Ahmad Sampang ibnu Hajiri, MD

A Personal blog by a Tausug medical student (now a doctor!) from Sulu and the stories that inspired him.
Follow Me

Wayruun mahunit bang mu paglugtuanBy  AhmadMD _     September 22, 2012    Labels:,,,,,,,,,,,, 

Bismillah..

Malugay na aku wayruun nakasulat diy ha blog ini. Ha laum sin pila bulan limabay daing ha kasuwd aku pa UP College of Medicine, agun nagsunud-sunud na in mga hinang madtu-mariy. Kahaba’ hangka pitu awn kami exams. Kansa misan biyariin in baya ku magpost, agun kahunitan na aku manglawag time misan da kuman mag-update sin blog ku laung kailu. Higanap mu pa in pag-iyanun “Adaptation Stage” ku ha hula’ ini landuh in layu’ pa hula’ ku kalasahan; bukun hat ha layu’ niya ha hal pag-untasun (distance), sa’ sambil na ha layu’ sin piyagbiddaan sin tilibutan ku atawa ka “environment”. Bunnal niya, kiyahunitan tuud aku.

Sa’ laung sin hambuuk taymanghud nagpatumtum kaku’:
“Wayruun tau piyag-anak maingat na asal manaw.” 
Ay ma’na, wayruun maluhay ha katan sin hinang kabayaan mu, miyumuhut-muhut mu abutan. Subay in katan ini labayan panandas iban hunit; iban subay tuud paglugtuan iban pagsabaran. 

Alhamdulillah, magsukul aku pa Tuhan Rabbul ‘Aalamiyn ha katan sin ni’mat iban sahaya diyhil niya kamu’. Magsukul aku Kaniya, pasal misan biyariin in taud sin panandas limabay kaku ha lugay ku diy ha Manila, masi-masi awn mga taymanghud yan ha raig ku: magpatumtum kakuh sin unu in kalagihan ku hinangun, sin unu hangkan mayta aku yari, sin subay dih tuud aku magparaug ha tiyap-tiyap “challenges” dumatung kakuh. In shaa Allah in katan ini subay labayan paglugtu-an iban pagsabar.

Magsukul aku pa Allah, diyhilan niya aku Ahli marayaw. Dihilan niya aku maumaas makasi iban matuyu' mag-ipat kamu iban nagpabuntul kamu pa ran marayaw. Magsukul aku ha katan sin tau, kiyakilahan ku iban nagdihil kaku' "inspiration" ha supaya masi-masi tumindug. Magsukul aku ha katan sin ilmu' pangadji, ha pangaddatan iban pangatayan marayaw diyuhal Niya kamu, Alhamdulillah.

In shaa Allah, masi-masi aku maglugtu’ magtuyu’ karna’ Allah ha pag-iskul, ha mammayan awn mahati ku, awn maingat ku amun mausal ku ha susungun pa kawman ku; pa ahli ku; pa ummat ku.

Salam Kasilasa.

About AhmadMD _

Ahmad is a young Tausug Physician now serving as one of the Doctor to the Barrios (DTTB). He is a free spirit. He loves coffee. And fish.

No comments:

Post a Comment

Salam! (Peace!)
I love hearing from my readers!
Tell me what you think! Just... Don't forget to add a "name", be it your real name or your pseudonym :) Thanks!


Contact Form

Name

Email *

Message *

Translate

Reading...

logo

This template was designed by SoraTemplates, "Boxer" Template. for free.

just saying. -Dr. Ahmad