Ahmad Sampang ibnu Hajiri, MD

A Personal blog by a Tausug medical student (now a doctor!) from Sulu and the stories that inspired him.
Follow Me

Ulan Matigda’.By  AhmadMD _     August 19, 2013    Labels:,,,,, 
Bismillah

Nagbaha' ha Taft
Iyabutan na isab kami sin ulan matigda’ diy ha hula’ Manila. Ulan matigda’ agaran sin hangin makusug. Di’ isab mabilang unus in kaybanan, sa sibu’ da in guwa’ niya: Maglakab-baha’ na isab ha kaybanan lugal; masuspend na isab in klas sin kaiskul-iskulan (magkalapay ra sambil kami ha medschool; ampa bukun langug bang masuspend in class pasal kami bata; iskul da in magmula). Di’ magkaubus in hangaka tahun sin wayruun lumabay ulan dakula’ pa hula’ ini. Gaid sin bunnal in bayta’ sin kamáasan sin awn tuud mulka’ ha hula’ ini.

Di’ kapaglangugan in hula’ ini bang dumatung in bagyu agaran pa ulan matigda’ iban paglakab-baha’ ha karán-dánan. Magtrapik na isab. In manga tau sa da lumubung pa baha’ yaun nag-aanud ha supaya maka-untas hadja sin dán. Di’ ra maunu bang malanu’ in tubig yaun nag-aanud, sa’ ná kayngatan tan a, yaun na katan in kalummi’-lummian naglamud-lamud. Sa’ unu isab in mahinang ta? Duwal bang kaw mabaya’ matuwg ha sawm sisilungan. Sa’ da kaw umuntas. (Manghugas mayan marayaw pagdatung pa báy.)

Katumtuman ku bang mag-ulan matigda’ ha Lupa’ Súg paglakaban da isab bihayni. Mag-anud in tubig dayng ha taasan (kagimbahan) sampay pa manga San Raymundo iban Martirez yadtu, di’ na ma karaganan mutul iban sikad-sikad. Sa’ para kaku’ magma pa in ha hula’, di’ lumugay malawa’ da (maray’ diy’ isab ha manga tulay yadtu. Allahu Alam bihaun, kalu narayaw na). Sa’ in tubig baha’ diy ha Manila ini bukun siya “brown” laung sin anggalis, magma biya’ abuhun pa itum madtu. Na di’ tan a kaw suysuyan mayta’.

Nakasulay na aku imuntas sin dán liyalakaban diy ha Manila ini. Wayna aku mahinang, sa’ da umuntas pasal magtitigda’ pa in ulan. Lumugay maglanguy na kami kaagi. Na imuntas na in bagay mu. Di’ tuud manjari in tawmpa’ kum bunnal sa. Sa’ ku diyakdakan nakatuw (haha). Na bihayni na in kahálan sin hula’ ini bang magdatung in bagyu (June pa September).

Limubung na in bata'-bata' ini ha baha'
Bang mag-ulan matigda’ ha hula’ kalasahan, gamman bayaan aku mamaygu’ ulan. Katumtuman in waktu bata’-bata’ pa sin magdágan-dágan kami iban mga bagay ku, iban kappal-kappal namu’ hiyuhukutan (in kappal-kappal manjari tsinelas, galun-galun, bunut, luluunan miniral, atawa kan dahun malaggu’). Sa’ dayndiy ha Manila? Sulay kaw mamaygu’ ulan, dugayng in tubig niya. Mahaggut ubus bukun, gamman kaw isab kalummian.


Maglulugay aku riy ha hula’ ini, magduruhun in pagtumtum ku pa hula’ ku. Sa’ subay ku ra isab hipatumtum pa baran ku sin yari aku ha hula’ ini, nanuntut ilmu’, bukun pa baran ku sa’ pa hula’ ku kalasahan. Sari na madtu mabutas aku pa manga kalasahan ku ha lawm pila tahun. In shaa Allah dumatung da in waktu makabalik da aku kanila. Ha waktu yadtu bang dumatung na in shaa Allah awn na hikatabang ku. Sári na malumuk mabasa’ sin ulan matigda’. Sári na malubug mabasa’ in tawmpa iban pantalun sin baha’. Sári na mangatul sin lummi’ sin tubig baha’ (hehe). In mga ini lumabay ra. Dumatung da in waktu kabalikan ku in ulan matigda’ ha hula’ ku kalasahan.


Salam Kasilasa.About AhmadMD _

Ahmad is a young Tausug Physician now serving as one of the Doctor to the Barrios (DTTB). He is a free spirit. He loves coffee. And fish.

No comments:

Post a Comment

Salam! (Peace!)
I love hearing from my readers!
Tell me what you think! Just... Don't forget to add a "name", be it your real name or your pseudonym :) Thanks!


Contact Form

Name

Email *

Message *

Translate

Reading...

logo

This template was designed by SoraTemplates, "Boxer" Template. for free.

just saying. -Dr. Ahmad