Kahawa.


Bismillah.

Ha lawm lima minit sumulat aku, In shaa Allah… sin unu-unu na in sumuwd pa lawm utuk ku, hisulat, hitayp mari… sari na madtu magkulang-maglabi.

Biháun “kahawa” in mabaya’ ku pagbissarahan. Unu baha’ in awn ha kahawa mayta matagi in manga Bangsa Sug kaniya ini. Bang kaw madtu pa tiyanggi nalibut kaw sin kahawahan. Luba na bang kaw madtu pa kagimbahan, misan wayruun tinda magdaragang dih da malawa’ in kahawa ha kakusinahan sin mga tau. Basta laung niya awn da Tausug duun, awn na hadja Kahawa Sug (Native coffee). 

Mapasu’-pasu’ pa… nag-aasu… huyup-huyupun ampa higupun madtu… aruuu rayang, way na mabisa dayng hadtu… Depende na kaymu bang kaw mabaya’ mapait-pait, atawa maimu’-imu’… atawa kan tublak-tublakan mu pa sin tinapay,.. na! Masarap sayan magkahawa bang mahaba’ in pag-isturihan niyu, sibu’ da kan tau maas atawa manga tambay ha higad dan… basta awn kahawa iban bang-bang sug atawa juwalan, OKs na, wayna paglawag dugaing ha butangan.

Misan bihayni in itum niya, makatagi. Misan bihayni in pasu’ niya, dih kaw sumuhun. Misan kaw hulas-hulas na, humigup da masi. Ampa gumanap hikaruwa, hikatuw basu sin kahawa.
Bang Bangsa Sug da, Kahawa na san in dugu’ nila. :) 

Masarap in Kahawa sug, wayruun makasibu’ kaniya.

Biya’ in lima minit natu’ timubtub na… misan mataud pa hika-kissa sad a kita mamaid na… na Ok na mga bagay, sung kitaniyu mangahawa…

Salam kasilasa
-Anak Iluh

Comments

Popular posts from this blog

Applying for UP College of Medicine

Y'know Lapu-Lapu? He is not a Filipino!

Awakening the Moro Consciousness